Saimaa-ilmiön tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Nimi Saimaa-ilmiöllä elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hanke

Osoite Puistokatu 1, 57100 Savonlinna

Sähköposti jonna.ekroos@savonlinna.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jonna Ekroos

jonna.ekroos@savonlinna.fi

3. Rekisterin nimi

Saimaa-ilmiö asiakas- ja työntekijärekisteri sekä yhteistyökumppanit.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Saimaa-ilmiön työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja käytetään toiminnan tarpeisiin sekä yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Henkilötietojen antaminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toteuttamisesta sekä laskutukseen ja yhteydenpitoon tarvittavat tiedot eli esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoitetiedot.

6. Henkilötiedon käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee hankkeen henkilöstä ja järjestelmän toimittaja. Sähköpostimarkkinointiin käytetään Mailchimp-sähköpostimarkkinointialustaa ja julkaisujärjestelmänä toimii Bonsait. Järjestelmätarjoajilla on pääsy henkilötietoihin tarvittaessa. Henkilötietoja voidaan siirtää tapahtumien yhteisjärjestäjille ja julkisrahoitteisten projektien rahoittajille.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja yhteistyökumppanitiedot asiakkaiden toimittamien tietojen ja mm. YTJ-tietokantatietojen pohjalta.

8. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Jos hanke voittaa Euroopan kulttuuripääkaupunkitittelin 2026, uutiskirjerekisteri luovutetaan toiminnan jatkajalle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) manuaaliset aineistot

Kaikki manuaaliset ainestot säilytetään lukitussa tilassa ja aineistoja pääsee käsittelemään vai nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssä tai liiketoiminnassa vaadittaviin tehtäviin.

b) digitaaliset aineistot

Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä. Sähköisten palveluiden (mm. työseurantajärjestelmät, verotietojärjestelmät yms.) palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä. Lisäksi tietoja säilytetään Microsoftin henkilökohtaisissa sähköpostitileissä.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö poistetaan sähköpostilistalta.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevasta peruutuslinkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse jonna.ekroos@savonlinna.fi tai postitse Saimaa-ilmiö, Puistokatu 1, 57100 Savonlinna. Viestiin viite "Uutiskirjerekisterin tietojen tarkastuspyyntö".

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai matkapuhelimeesi, kun vierailet sivustolla. Evästeitä käytetään yleisesti, jotta verkkosivustot toimisivat tai olisivat tehokkaampia. Ne myös välittävät tietoa sivuston omistajille.

Kuinka käytämme evästeitä?

Sivusto käyttää Google Analyticsin evästeitä.